Meerwaarde van samenwerking

Om een antwoord te vinden op hun vragen over eigentijdse samenwerkingsvormen, hebben acht MKW corporaties besloten om samen een Verkenning aan te gaan. Ieder met hun eigen vraagstelling. Het is geen zoektocht naar een samenwerking tussen de deelnemers onderling.

De ervaringen van deze directeur-bestuurders en hun vragen over samenwerking worden in deze Verkenning gecombineerd met wetenschappelijke kennis. En het doel is ook om vooral buíten de eigen sector inspiratie en inzichten opdoen. Wat kunnen we leren van andere sectoren? Van initiatieven zoals bijvoorbeeld het Broodfonds en Uber.

Veranderende sector vraagt om eigentijdse samenwerkingsvormen

Nieuwe tijden in de corporatiesector vragen om nieuwe samenwerkingsvormen. Fusie, franchise, netwerk, keten. De vraag is op welke gronden in 2019 welke vorm van samenwerking welke meerwaarde biedt. En ongeacht welke vorm van samenwerking, moet die meerwaarde natuurlijk vooral gevonden worden in meerwaarde voor de ‘klant’.

Corporaties zoeken elkaar bijvoorbeeld op om de verhoogde administratieve lastendruk te delen, bijvoorbeeld met een gezamenlijke controller of administratieve medewerkers. Daarnaast zoeken organisaties in het maatschappelijk middenveld elkaar nadrukkelijker op om samen te werken aan maatschappelijke problemen die ze alleen niet kunnen oplossen. Enerzijds vanwege de complexiteit (personen met verward gedrag, opvang van vluchtelingen), anderzijds vanwege bezuinigingen waardoor organisaties nadrukkelijker op hun eigen terrein en risicobeheersing zijn aangewezen.

Voor samenwerking tussen corporaties is de fusie de meest gekozen vorm. Andere samenwerkingsvormen zijn er wel maar krijgen nauwelijks aandacht. Sociale netwerken zijn de meest gekozen samenwerkingsvariant tussen maatschappelijke organisaties in wijken en buurten. De effectiviteit van deze samenwerkingsverbanden is onderwerp van veel discussie.

Stefan Cloudt

Deze Verkenning is een samenwerking van het MKW Platform met Stefan Cloudt, organisatieadviseur en -onderzoeker bij woningcorporaties, zorg- en welzijnsinstellingen en gemeenten, alsmede docent aan de Tilburg University.

Nomadisch

We werken niet met een gedetailleerd vooropgezet plan. Het is vooral te zien als een methode die aanzet tot verdere gedachtevorming, inspiratie en (hopelijk) tot een beweging.

Daarnaast is het de bedoeling dat de voorbeelden elkaar aanvullen, er voortschrijdend inzicht ontstaat, dat theorie en praktijk afwisselen en dat beide “meebewegen” (nomadisch veranderen) op de behoefte van deelnemende corporaties en resultaten van de verkenning.

Voorwaarts

Deze acht corporaties gaan dit jaar op pad en wij houden onze achterban van hun vorderingen op de hoogte.

Op 6 februari a.s. vindt de kick off-bijeenkomst plaats. Hierna volgt nog een aantal bijeenkomsten, steeds gewijd aan de centrale vraag van één van de deelnemers.

In een volgend bericht introduceren we de Verkenners en hun centrale vragen.