beste leden, het bestuur van het MKW platform buigt zich volgende week over de inhoud van ons Jaarplan 2019. Mochten jullie activiteiten en thema’s hebben die daarin niet mogen ontbreken, dan vernemen we dat graag.

Weet dat vanuit onze strategische agenda de volgende thema’s sowieso onze onverdroten aandacht hebben: Bewoners en woningzoekenden; Verduurzaming bezit; Reductie administratie lasten; De kracht van klein.

Alle input is echter welkom. Dat kan door een berichtje te sturen aan mkw@aedes.nl onder vermelding van Jaarplan 2019.

Met vriendelijke groet, Corry Keulen voorzitter

MKW Directeurendagen

Bij de thema’s voor beide MKW directeurendagen hebben we al stil gestaan. Onderstaande thema’s (op hoofdlijnen) beogen we:

  • Donderdagmiddag 11 april 2019: Wonen en zorg: huisvesting van kwetsbare doelgroepen, hoe geef je dat samen met je stakeholders vorm?
  • Donderdagmiddag 10 oktober 2019: Professionalisering van samenwerking: eigentijdse samenwerkingsvormen voor kleine corporaties.