Wat geef je mee aan je collega’s in de corporatiebranche?

Blijf trots op de sector. Ga in ieder geval veel samenwerken met andere maatschappelijke organisaties, ook de corporatiesector kan nog wat leren van andere sectoren.

Waarom MKW?

Een leuke club waar je vrij kunt spreken en waar je gewaardeerd wordt om wie je bent en wat je doet. Samenhang is er en dat is een groot goed.

Ik wens alle leden van het MKW nog veel mooie maatschappelijk betrokken en volkshuisvestelijke jaren toe.

Waar ben je het meest trots op?

Het meest trots ben ik op een project waarbij wij 35 woningen hebben gebouwd vanuit de visie dat mensen elkaar kunnen helpen als zij dicht bij elkaar wonen. In de bouw zijn er maatregelen getroffen om die verbindingen ook “uit te lokken”. Twee jaar na dato is er een hecht netwerk ontstaan bij de bewoners. Wat daarbij heeft geholpen, is dat er een gemeenschappelijke ruimte binnen het budget gerealiseerd is, zodat de bewoners elkaar ook echt ontmoeten.

Een nieuwe rubriek op onze website. Wie is nieuw? En wie gaat weg?

Dit keer in beeld, Michel Hodes, Woonstichting Gendt. Hij was acht jaar bestuurder van twee organisaties. Woonstichting Gendt en RijnWaal Zorggroep.

We stelden hem vier vragen. En deze vragen zullen we blijven stellen in deze rubriek.

En nu?

Ik was acht jaar bestuurder van twee organisaties. Woonstichting Gendt en RijnWaal Zorggroep. De ambities die ik heb met beide organisaties zijn te groot om het in een normaal tijdsbestek uit te kunnen voeren. Het is immers ook wel eens leuk om thuis te zijn. Daarom heb ik begin 2018 met beide raden van commissarissen besloten om aan het einde van het jaar met de corporatie te stoppen.

De zorgorganisatie heeft ook veel uitdagingen en met 600 medewerkers een redelijke omvang. Daar ga ik nu mijn focus op leggen de komende tijd.