Wat zijn de succesfactoren als het gaat om governance? Wat kunnen we leren van de governance gesprekken die de Aw in 2017 / 2018 heeft uitgevoerd en vooral: wat kunnen we leren van elkaar? Dit onderwerp is door een aantal van u aangedragen.

Daarom organiseren Aedes en het MKW voor (directeur-)bestuurders van corporaties tot 1.000 Vhe een themabijeenkomst waar deze zaken ter sprake komen. We nodigen u van harte uit hier bij aanwezig te zijn.

Wat doet u en hoe doet u dat, waardoor:

– U het intern toezicht goed op orde heeft?
– Uw visitatie goed worden beoordeeld?
– U lokaal sterk maar niet tè sterk verankerd bent?
– De relatie met uw stakeholders optimaal is en blijft?
– De dynamiek tussen bestuurder en RvT optimaal is en blijft?
– wvttk

Daarnaast ontmoeten we jullie als leden graag én willen we jullie de gelegenheid bieden om elkaar te ontmoeten. Om kennis en kunde uit te wisselen.

Met medewerking van:

Marc van Rosmalen, dossierhouder Governance bij Aedes.

Mark Botermans, inspecteur bij de Aw en degenen die momenteel een onderzoek uitvoert naar governance bij corporaties tot 1.000 Vhe.

Onze leden die ter plekke hun positieve resultaten willen delen en daarover met de collega’s in gesprek willen.

Praktische informatie

Voor (directeur-)bestuurders van corporaties tot 1.000 Vhe, aangesloten bij Aedes en/of MKW Platform

Datum, tijdstip en locatie

De bijeenkomst vindt plaats op: 6 februari 2019.
Locatie: In de Roos, Markt 10, Zaltbommel

Programma

  • 17.30 uur: Inloop en ontvangst met broodjesmaaltijd
  • 18.00 uur: Programma
  • 20.00 uur: Nazit
  • 20.30 uur: Afsluiting

Aanmelden

Leden van Aedes en/of MKW kunnen zich aanmelden met behulp van de link in de uitnodiging die we per mail stuurden op 18 december jl.

Bij vragen: mkw@aedes.nl We staan u graag te woord!

Voor deze bijeenkomst gelden twee PE-punten.