CO2-reductie in plaats van verhuurderheffing

Beste collega-bestuurders,

Mogelijk hebben jullie het al gehoord. Enkele corporaties hebben samen met Urgenda het initiatief genomen om te proberen het geld van de verhuurderheffing voor 2019 en 2020 te mogen besteden aan snelle verduurzaming van bestaande voorraad. Directeur Marian Minnesma, het gezicht van Urgenda, heeft ons ontdekt als een sector met een geldbron voor verduurzaming: het ‘afgepakte geld’ via de verhuurdersheffing. Initiatiefnemers zijn Rob Haans (bestuursvoorzitter de Alliantie) en Peter Toonen (directeur-bestuurder Wst. Nijkerk), die hierover op 23 januari met haar hebben gesproken. Gedrieën hebben ze daar een strategie bepaald om het geld, dat we nu jaarlijks per corporatie kwijt zijn aan verhuurdersheffing, te gaan inzetten voor verduurzaming van onze woningen. Het doel van Urgenda is voor het voetlicht te brengen dat CO2-reductie op korte termijn mogelijk én betaalbaar is. En wij als corporaties kunnen dat aantonen met die groenere besteding van 1,5 miljard.

Actie in Den Haag

Om dat te bereiken, organiseert Urgenda op vrijdag 15 februari om 12.00 uur een bijeenkomst in Perscentrum Nieuwspoort Den Haag om een statement te maken richting de politiek. De boodschap is dat corporaties, in plaats van de verhuurdersheffing in 2019 en 2020 over te maken aan het Rijk, dit geld inzetten om de bestaande woningvoorraad te verduurzamen. Zonder dat de woonlasten van de huurder omhoog gaan. Willen we deze actie kracht bijzetten, dan moeten we met zoveel mogelijk deelnemende bestuurders aanwezig zijn, liefst samen met onze wethouder(s) en/of huurdersorganisaties. Ná de landelijke persconferentie kun je dan -samen met je wethouder- de lokale pers opzoeken en daar uitleggen hoeveel geld dit de corporatie/huurders/gemeente zou opleveren voor verduurzaming.

Meer weten?

Bel of mail met Peter Toonen:
033 – 247 74 01   |   06 – 250 705 27   |   p.toonen@wsn.nl

Doe je mee?

Je bent bereid het geld van de verhuurderheffing 2019 en 2020 in te zetten voor de verduurzaming van het bestaande woningbezit.

Je bent aanwezig of laat je vertegenwoordigen bij de bijeenkomst in Nieuwspoort op 15 februari, zo mogelijk in gezelschap van de wethouder Wonen en/of een huurdersvertegenwoordiging.

Indien mogelijk, zoek je na de landelijke persconferentie contact met de lokale pers in jouw gemeente (je krijgt hiervoor een opzet aangeleverd).
Het is kort dag. Dus steun je deze actie, laat dan z.s.m. weten met hoeveel personen je 15 februari in Den Haag aanwezig bent.

Stuur je aanmelding naar: VersnellenVerduurzamen@wsn.nl. Zo’n 75 corporaties doen inmiddels mee.