“Onze huizen, huurders, huurcontracten en medewerkers lijken op elkaar, maar onze administratieve processen verschillen soms enorm, dat is vreemd! Het RGS helpt ons om een volgende stap te zetten in administratieve efficiency.” Aldus Johan Oosterhoff. Bestuurslid MKW en van daaruit actief in de Paraplugroep digitalisering vanuit het Convenant Verbeteren Informatievoorziening Woningcorporatiesector.

MKW denkt actief mee

Aedes is samen met een groep corporaties aan de slag gegaan om te komen tot een variant van een referentie grootboekschema voor de gehele corporatiesector. Deze samenwerking maakt deel uit van het thema Digitalisering en informatievoorziening uit de Vernieuwingsagenda. Johan Oosterhoff: “Om je als corporatie te maximaal te kunnen richten op de primaire taak, moeten de onderliggende administratieve processen minimale inspanning kosten. Uniformering, standaardisering en digitalisering kunnen corporaties daar goed bij helpen.”

Naast de vermindering van administratieve lasten is in dit convenant afgesproken een system-to-system uitwisseling van verantwoordings- en prognoseinformatie (dVi/dPi) in te richten. Eén van de hulpmiddelen om dit te bereiken is het opstellen van een Referentie GrootboekSchema (RGS).

Aedes sloot in december 2017 een convenant over de verbetering van informatievoorziening met de Autoriteit woningcorporaties, het WSW en het ministerie van BZK.

Uitnodiging Lanceerbijeenkomst RGS: van harte welkom

In december is het Referentie GrootboekSchema (RGS) voor woningcorporaties opgeleverd. Met RGS kunnen woningcorporaties hun financiële administratie standaardiseren. Daardoor wordt het eenvoudiger om financiële rapportages te maken en financiële gegevens uit te wisselen.

Op donderdag 14 maart vindt de lancering van het Referentie GrootboekSchema (RGS) plaats bij Antropia, Cultuur -en Congrescentrum in Driebergen. Zowel corporatiemedewerkers als (software)leveranciers zijn welkom bij deze lanceerbijeenkomst. Het aantal plaatsen voor leveranciers is beperkt.

Voordelen van RGS

Het gebruik van RGS is niet verplicht. Toch merken corporaties die ermee gaan werken, op termijn wel de voordelen ervan. We hebben ze op een rijtje gezet. Met RGS:

  • administreert u eenduidiger en efficiënter;
  • kunt u sneller en beter rapporteren;
  • krijgt u sneller inzicht;
  • kunt u uw financiële situatie beter beoordelen.

Programma en meer informatie

Programma bekijken en aanmelden kan via: www.aedes.nl/agendas/2019/03/rgs-lanceerbijeenkomst

Voor meer informatie: Michiel van Wezel, Aedes. Adviseur Digitalisering en Informatiemanagement
Afdeling Sectorontwikkeling & Professionalisering   |    M +31 6 35 11 16 32