intervisie

“Bestuurders die met elkaar, over elkaar en voor elkaar zaken bespreken brengen niet alleen zichzelf op en hoger niveau maar ook de sector als geheel. Door dit gedachtegoed binnen de sector en in de eigen organisaties aan te wakkeren maken we werk van een betere cultuur in de sociale volkshuisvesting.”Aldus Marc van Rosmalen, verenigingssecretaris van Aedes.

Sinds de zomer van 2014 is er een klankbordgroep Cultuur en Gedrag actief in de vereniging Aedes. Deze groep heeft een traject voorbereid om in de branche te komen tot gedeelde waarden en gedrag. Directeur-bestuurders kunnen zich aanmelden voor intervisiegroepen van telkens maximaal tien personen. De allereerste intervisiegroep Cultuur en gedrag is gestart in juni 2015 en bestaat uit directeur-bestuurders aangesloten bij het MKW Platform binnen Aedes. Deze groep heeft in november 2015 de derde bijeenkomst.

Michiel Sluijsmans, directeur – bestuurder Stichting Woningbeheer Born-Grevenbicht en deelnemer aan deze eerste intervisiegroep: “De intervisie biedt voor mij de mogelijkheid om met collega’s in een veilige en vertrouwde omgeving dilemma’s te bespreken en te verdiepen op het snijvlak van integriteit, cultuur en leiderschap. Het geeft mij bouwstenen en concrete handvaten om te leren en mijzelf verder te ontwikkelen in mijn rol als directeur-bestuurder. Ik vind de interactie tussen de collega’s zeer waardevol, met veel respect voor ieders mening en inbreng.”

Marc van Rosmalen: “Het is mooi om te zien dat dit samen met bestuurders ontwikkelde programma op enthousiaste deelname kan rekenen. In de bijeenkomsten worden na het bouwen aan vertrouwen flinke dilemma’s besproken.”