mkw platformThemabijeenkomst voor MKW-leden: maandagmiddag 30 november 2015 bij De Kombinatie in Zeist.
Het thema is marktwaarde voor MKW-corporaties. De insteek daarbij is breed: we gaan in op vastgoedsturing en asset management. Als gastspreker is aanwezig Johan Conijn van Ortec. Hij zal reflecteren op vastgoedsturing en marktwaarde. En mogelijk kan hij ons meenemen in de aanpassingen van het handboek marktwaardewaardering.

Johan Oosterhoff, Patrimonium Urk en bestuurslid MKW, gaat in op wat marktwaarde ons kan opleveren.

En daarnaast is een tweetal MKW corporaties bereid om ons mee te nemen in de worstelingen die zij hebben ervaren met marktwaarde implementatie en wat het oplevert. Aan het woord komen Peter Toonen en Erik Lambers van Woningstichting Nijkerk en Ad Zopfi van de Wassenaarsche Bouwstichting.

U bent welkom een collega uit uw eigen organisatie mee te nemen. Aanmelden kan met behulp van de link die wij u per mail toestuurden op 21 oktober jongstleden. Deze themabijeenkomst komt voor 2,5 PE-punt in aanmerking.

Programma
• 13.00-13.30u Inloop met lunch
• 13.30u Aanvang bijeenkomst
• 16.30u Afsluiting

 

In het Aedes-praktijkwebinar ‘Waarderingshandboek in vogelvlucht’ dat plaatsvindt op 23 november 2015 leiden Johan Conijn (directeur Ortec Finance) en Michel Bakker (manager Financiën & Bedrijfsvoering bij woningcorporatie GroenWest) u in 10 stappen door de basisversie van het Waarderingshandboek.