Woonpalet Zeewolde | bewoners Polderwijk | MKW Platform

Woonpalet Zeewolde | Deze bewoners van de Polderwijk maken geen deel uit van het verhaal over probleemgezinnen. | MKW Platform

Woonpalet Zeewolde is een puur lokale speler, die haar bewoners en de verschillende buurten kent en die daardoor mooi maatwerk kan afleveren. Dat kan verder gaan dan alleen huisvesten. Bij problemen op buurt- of complexniveau, maar soms ook op individueel woningniveau, pakt de corporatie daarin een actieve begeleidende rol en schakelt zo nodig hulpverlening in.

Uitbreiding woon- en zorggebouw De Sfinx
Het jonge Zeewolde, met inmiddels zo’n 22.000 inwoners, heeft nog weinig zorgvoorzieningen. In het centrum staat woongebouw De Sfinx, het middelpunt van veel zorg en dienstverlening aan oudere zorgvragers. Dit najaar start de uitbreiding van het bestaande gebouw met twee nieuwe vleugels. Daarin komen 28 huurappartementen in de sociale huur en zestien ‘zorgappartementen’ voor met name dementerenden. Die zestien appartementen zijn per acht rond een gemeenschappelijke woonkamer gesitueerd. “Een bijzonder zorgconcept, waarin we gelijkwaardig zijn opgetrokken met zorgpartij Coloriet”, zegt Wiepke van Erp Taalman Kip, directeur-bestuurder van Woonpalet Zeewolde. “Binnen regulier wonen, in een normaal woongebouw, wordt ruimte gegeven aan het hoogste niveau van zorg. Dit is heel ver weg van het verpleeghuis.”

Corporatie mag enige bemoeizorg tonen
Zorg, aandacht en maatwerk heeft Woonpalet ook voor de buurten en individuele huishoudens met problemen. De lijnen zijn kort in Zeewolde, de woningcorporatie is slagvaardig en praktisch, staat dicht bij de huurders en kan daardoor iets extra’s bieden. Van Erp Taalman Kip: “Wat vroeger een vanzelfsprekende taak was van woningbouwverenigingen, namelijk in brede zin ‘omzien naar je bewoners’, is eind vorige eeuw steeds meer weggevallen. Het probleem is dat niemand anders het oppakt, terwijl door tal van maatschappelijke oorzaken steeds meer gezinnen in de knel komen en zich daarbij soms ook slecht verhouden tot hun buren. Erg lang liep je als corporatie het risico het stempel betutteling opgeplakt te krijgen. Maar juist door de formele juridische relatie die we hebben met de huurder, zijn we als corporatie bij uitstek de partij die af en toe enige bemoeizorg zou mogen tonen. We zijn dichtbij en onze woonconsulenten zien al veel in de wijk. De vraag is dan: hoe actief ga je achter signalen aan? Wij zijn geen hulpverleners, maar kunnen als het nodig is wel hulp inschakelen. En vaak gaat het om kleine dingen, zoals even een duwtje in de rug bij het contact maken met buren.”

Dit is een bericht in de serie Hier staan wij voor, MKW-corporaties laten zien waarop ze trots zijn.