Na een voordracht onder de leden en het uitsluitend ontvangen van positieve reacties daarop, zijn we van beide kanten blij te kunnen melden het MKW Bestuurslidmaatschap van Jaap Huibers een feit is.

Net als alle besturen kent ook het MKW Bestuur een organisch verloop. Eind 2019 namen we afscheid van twee bestuursleden. Vincent van Luit en Hans Vedder. In maart 2020 kwamen we in contact met een potentieel nieuw bestuurslid, namelijk Jaap Huibers van Rentree. Vanzelfsprekend staan we hier voor open en te doen gebruikelijk spreken we dan wederzijds af om te komen tot een tijdelijk aspirant lidmaatschap van het MKW bestuur. Zo kijken we van beide kanten of het naar tevredenheid werkt.

Jaap heeft sindsdien aan de bestuursvergaderingen en enkele klussen constructief en kritisch bijgedragen. Precies de denker en doener met eigen kleur en MKW profiel die we ambiëren.

Met vriendelijke groet,
MKW Bestuur

Johan Oosterhoff, Wiepke van Erp Taalman Kip, Hendrik Hoogenkamp, Bram Lipsch, Jaap Huibers en
Corry Keulen, voorzitter

Jaap Huibers, Rentree Deventer, stelt zich voor

Als net afgestuurde sociaal geograaf en planoloog ben ik aan de slag gegaan bij adviesbureau Companen. Bijna 7 jaar lang heb ik me in alle facetten van de volkshuisvesting mogen verdiepen en in die periode stal de corporatiesector mijn hart.

In het hybride karakter van een corporatie (grofweg: klantorganisatie, vastgoedbedrijf en administratiekantoor), dat zich als één geheel richt op de brede maatschappelijke taak die de corporatie invult, zag ik zo’n breed scala aan mogelijkheden om echt van invloed te zijn op maatschappelijke opgaven in Nederland. Daarom besloot ik om in de corporatiesector aan de slag te gaan.

Vanaf 2012 eerst in verschillende rollen bij Stichting Woningbeheer Betuwe (nu inmiddels Thius) en sinds 2019 als directeur-bestuurder bij Rentree in Deventer.

Bij Rentree zeggen we dat we een thuis willen bieden in Deventer en dat we om dat goed te kunnen doen ook zelf thuis moeten zijn in de stad. Ik geloof dat een corporatie haar werk het best verricht als zij sterk verankerd is binnen de omgeving waarin zij werkt. Die verankering maakt dat je je huurders kunt kennen en begrijpen, weet wat er omgaat in het lokale politieke debat en je dus ook een echte gesprekspartner kunt zijn voor je huurders en je partners. Alleen dan kan er een vertrouwensbasis ontstaan die nodig is voor echte samenwerking. Want onze maatschappelijke opgave kunnen we niet alleen invullen.
Mooi dat daar binnen het MKW-Platform ook volop aandacht voor is.

Ik geniet van het zoeken naar wat er wél kan. Ben optimistisch en mijn glas is altijd minimaal halfvol. Ik geloof ook dat er heel veel kan en dicht de sector nog waardevolle toekomst toe.

Met deze insteek voel ik me thuis bij het MKW. Het is de plek waar ik gelijkgestemden ontmoet en waar ik me graag wil inzetten om ‘de kracht van klein’ zichtbaar te maken. En ik kijk er naar uit dat de komende periode als bestuurslid te doen. Hartelijk dank voor het vertrouwen!