Reeds 15 corporatie collega’s schreven zich al in voor de alweer vijfde lichting van deze succesvolle Leergang. Er is nog ruimte voor vijf personen. De leergang start op 3-4 november 2016. De brochure treft u onderaan dit bericht aan.

Deze leergang zoekt en biedt de volgende deelnemers: een mix van (voornamelijk) directeur-bestuurders en (een klein deel) MT. En een mooie mix van kleine en (middel)grote corporaties.

Profiel deelnemers

Dus: voelt u zich als bestuurder ook verantwoordelijk voor een hoogwaardige invulling van uw rol? Of bent u net gestart in de verantwoordelijke rol van bestuurder binnen de corporatiesector en staat u open voor extra kennis en inspiratie? Het corporatiebestuurder programma geeft u de kennis en vaardigheden om met de huidige en toekomstige uitdagingen van uw woningcorporatie om te gaan. De combinatie van het verwerven van kennis en vaardigheden en het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap maakt het programma uniek.

Deze Leergang heeft het MKW Platform ontwikkeld in samenwerking met TIAS en is tot stand gekomen dankzij financiële ondersteuning van FLOW.