beste leden van het MKW Platform,

Op donderdag(middag) 6 oktober hopen we van harte velen van jullie te mogen begroeten tijdens onze najaars directeurendag. De uitnodiging mét aanmeldlink volgt zsm per mail. Maar noteren jullie alsjeblieft alvast de datum. De locatie is Houten.

Het thema is:

 

Het goede gesprek aangaan

Op deze Directeurendag willen wij stilstaan bij het aangaan van het goede gesprek met stakeholders en partners. Want wat is dat, ‘een goed gesprek’ en hoe geef je dat vorm? 

We gaan hier dieper op in met behulp van een gastspreker die gewend is zich op het kruisvlak van verschillende stakeholders en hun verschillende belangen te begeven én daar een goed gesprek met constructieve uitkomsten mee te voeren. We raken daarmee aan belangen, gedrag, gevoel en denkwijzen.

En we gaan vervolgens in op het eerstvolgende goede gesprek dat wij allen in het kader van de prestatie afspraken dienen aan te gaan met onze huurders en gemeenten.

Het bod doen

Dit gesprek is immers deels inhoudelijk en technisch en kan worden gevoerd aan de hand van de Transparantietool. Hiermee kan je aan gemeente en de huurders laten zien wat de financiële gevolgen zijn van wijzigingen in gezamenlijk gewenste volkshuisvestelijke beleidsaanpassingen. De transparantie tool wordt tijdens de bijeenkomst nog eens kort toegelicht.

Ook stellen twee MKW collega’s (in een parallelsessie) hun corporaties voor, loggen ter plekke in in de transparantie tool en laten live de effecten  zien. En gaan daarmee in op vragen als: hoe bespreek je de financiële gevolgen met je gesprekspartners die vanuit hun invalshoek hoogstwaarschijnlijk naar andere zaken en bedragen kijken? Hoe duid je aan je gesprekspartners de financiele ratio’s ICR, DSCR, LTV, solvabiliteit en dekking op basis van WOZ?

Het andere deel van dit gesprek dien je zelf vorm te geven. En hoe doe je dat het beste? Hoe ga je een goed gesprek met huurders en gemeenten aan? Een gesprek waarbij wij als corporaties ook nog eens de ‘openingszet’; het bod dienen te doen.

Dat gezegd hebbende

We ronden af met een beschouwing op het voorgaande: hoe koppel je techniek en inhoud aan belangen, gedrag, gevoel en denkwijzen? Wat neem je daarvoor mee en wanneer is het voor alle gesprekspartners ‘een goed gesprek’? We hopen u te voorzien van kennis en praktische handvatten zodat u de komende tijd uw bod kunt doen.

 

Met vriendelijke groet, namens het bestuur van het MKW Platform,

Corry Keulen, voorzitter 

mkw