????????????????????????????????????

Wiepke

No-nonsens en pak-aan mentaliteit. Na een periode van aspirant lidmaatschap van het MKW bestuur is Wiepke van Erp Taalman Kip tijdens de najaars directeurendag van het MKW Platform officieel verkozen tot bestuurslid.

Wiepke komt niet uit de sector. Maar is ‘groot geworden’ in de volkshuisvesting bij bureau Companen (advies voor woningmarkt en leefomgeving, sinds 1965). “In 1999 begon ik daar, en vanaf 2005 werd ik er mededirecteur en –eigenaar (management buy-out vanwege pensionering vorige directie). In bijna elke gemeente in Nederland heb ik wel eens iets gedaan voor een corporatie, gemeente, ontwikkelaar en/of regiopartij. Zeer boeiend, inspirerend, zwaar, veelzijdig en leerzaam. In 2013 ben ik daaruit gestapt, in goed overleg met mijn partners. Daarna een korte tussenstop bij de provincie Overijssel (dat was het niet!), en daarna eind 2014 bij Woonpalet (dat is het wel!). Ik ben heel blij met mijn club, met de mensen, met hun no-nonsens en pak-aan mentaliteit.

Vanuit Companen ken ik de sector goed, maar natuurlijk altijd als externe. Nu zit ik aan de andere kant van de tafel. Woonpalet heeft ca. 2.000 woningen, en dat is wat mij betreft een heerlijke omvang. De laatste jaren wordt soms gesproken over een mogelijk minimaal aantal woningen dat een corporatie zou moeten hebben, om goed te kunnen presteren. Ook vanuit wetenschappelijke hoek wordt dit geluid gevoed. Maar in dat soort aannames zit een hoog gehalte aan theoretisch ‘organisatie-model-denken’, terwijl er geen casussen zijn die zo’n ondergrens onderbouwen. Integendeel: het grote ontsporen, wat de sector veel schade heeft toegebracht, gebeurde altijd bij grote organisaties en ook uit de Aedes-benchmark blijkt geen enkele relatie tussen omvang en kwaliteit. Kleine corporaties staan, gezien hun schaal, dicht bij huurders en stakeholders: de lijnen zijn kort, mensen kennen elkaar, huurders weten de corporatie te vinden en de corporatie kent in behoorlijke mate haar individuele huurders. Dit is gunstig voor het borgen van allerlei vormen van leefbaarheid: we hebben zaken tijdig in de gaten, en kunnen mooi maatwerk leveren. Dat doen we bij Woonpalet ook volop. Natuurlijk is samenwerking en slim dingen combineren met anderen, belangrijk. Maar in mijn beeld hebben kleine corporaties groot bestaansrecht. Ik voel me bij het MKW Platform dan ook helemaal thuis.

Tenslotte: vanuit de ervaringen uit mijn ‘vorige leven’ doe ik dingen soms anders en breng ik soms vernieuwing, terwijl ik tegelijkertijd zelf in mijn ‘nieuwe leven’ heel veel leer. En dat alles in de koestering van het enorme comfort, dat het salaris van mij en mijn medewerkers ‘vanzelf’ binnenkomt. Wie ooit heeft meegemaakt dat dat niet zo is, weet wat ik bedoel.”