tias logo

Navigeren, laveren en motiveren: deze Leergang is geschikt voor bestuurders, managers en toezichthouders van kleine, middelgrote én grote corporaties.
De alweer vierde lichting van de Leergang Corporatiebestuurder Nieuwe Stijl, die het MKW Platform samen met TIAS heeft ontwikkeld, gaat op 10 en 11 december 2015 van start. Deze lichting heeft nog plaatsen beschikbaar. Lees er meer over in de brochure:

[gview file=”http://www.mkw-platform.nl/wp-content/uploads/TIAS-leaflet-Corporatiebestuurder-Nieuwe-Stijl.pdf”].

Corporatiebestuurders Nieuwe Stijl volgen samen met collega bestuurders, managers en ook toezichthouders colleges. Het onderdeel persoonlijke ontwikkeling wordt separaat doorlopen. De opleiding is flexibel ingericht. En geschikt in het kader van permanente educatie.

Praktische informatie over de leergang corporatiebestuurder
Data: 10 en 11 december (module 1), 21 en 22 januari (module 2), 14 en 15 april 2016 (module 3) en 15 september 2016 (slotdag)
Locatie: TIAS, campus Tilburg
Kosten: € 5.650,- inclusief literatuur en dagarrangement

Stuur voor meer informatie e-mail aan:
Aart Goud van TIAS (a.p.j.goud@tias.edu) of Lilian van Zandbrink (l.vanzandbrink@aedes.nl) van het MKW Platform.

De Leergang kwam tot stand met financiele ondersteuning van FLOW.