Innovatie is een belangrijk thema in de langetermijnvisie die Aedes samen met haar leden heeft ontwikkeld.* Innovatie betekent open staan voor vernieuwing. Je voortdurend afvragen hoe het beter kan. Elkaar inspireren en stimuleren om te blijven vernieuwen.

Bijeenkomst voor Aedesleden: waarop moeten we innoveren? Samen, sneller, slimmer.

Daarom organiseert Aedes een bijeenkomst voor strategie- / beleidsmedewerkers en bestuurders van corporaties die graag meedenken over de volgende vragen. Waarop moeten we innoveren? Welke thema’s en maatschappelijke opgaven moeten nadruk krijgen? En hoe gaan we hier als branche het best mee aan de slag?

Aedes vraagt haar leden om hierover mee te denken tijdens een speciale bijeenkomst op dinsdag 22 november. Van 15.00-17.00u bij Aedes in Den Haag. U bent van harte welkom! Nadere informatie vindt u op de Aedes website.

Separate MKW denkkracht over innovatie ook welkom

Maar u als lid van het MKW Platform binnen Aedes bent daarnaast ook nog van harte welkom separaat mee te denken. Want waar zit de innovatie behoefte van kleine en middelgrote corporaties? Maarten Georgius, adviseur Opdrachtgeverschap bij Aedes inventariseert het graag samen met ons.

Bent u beschikbaar voor een aparte bijeenkomst? Die vindt dan plaats op woensdagmiddag 23 november van 14.00-15.30u omgeving Zeist. 

Of wilt u als lid van het MKW Platform een bijdrage per mail doen?

We horen het graag! Aanmelden kan bij het secretariaat van het MKW Platform – mkw@aedes.nl – o.v.v. Innovatie Denkkracht.

*Aedes langetermijnvisie 2016-2021
Wendbare houding, stabiele factor, focus op bewoners.

De veranderende maatschappij, de daarin optredende trends en nieuwe noden maken het van belang om als corporatiesector te blijven vernieuwen en daarmee te innoveren.

Soms zullen nieuwe processen, diensten en/of producten (innovaties) ontwikkeld moeten worden om als sector toekomstbestendig te blijven. Aedes ziet daarom een toekomst voor zich waarbij corporaties, vaker dan nu, innovaties opstarten of participeren bij innovatie ontwikkeling.

“Wat we nu in de samenleving aan trends zien, zal zich voortzetten. Maar vernieuwing loopt zelden langs rechte lijnen. Kleinschalige en onverwachte ideeën kunnen in de praktijk plots grote gevolgen hebben, een trendbreuk veroorzaken, nieuwe speelvelden creëren, of traditionele markten op hun kop zetten. Ook in onze sector zien we deze ontwikkelingen”.

“Onze ambitie is om zelf aan de basis van innovaties te staan. Dat dwingt ons tot anders denken. Nog meer openstaan voor vernieuwing en ons voortdurend afvragen hoe het anders en beter kan. Elkaar daarin aansporen. Dat is cruciaal bij het werken in een voortdurend veranderende samenleving”.

“We kunnen niet in de toekomst kijken, maar wel zo inrichten dat we snel en adequaat kunnen inspringen op nieuwe ontwikkelingen en op veranderende behoeftes van de doelgroep. Door wendbaar te zijn, met een open en initiatiefrijke houding en een sterk partnernetwerk dat daarbij verbindt en versterkt.”