De MKW directeurendag vindt op donderdag 26 april 2012 plaats in Villa Heideheuvel in Hilversum. Het thema is Maatschappelijke verankering van MKW-corporaties, Vooraf betrekken van en achteraf verantwoorden aan belanghebbenden. De achterliggende gedachte is dat als je je belanghebbende partijen op een natuurlijke harmonieuze wijze betrekt bij je beleidscyclus, je het maatschappelijke resultaat van je corporatie vergroot.

Het programma start om 11.45u en eindigt met een nazit met borrel vanaf 16.00u. Voorafgaand aan de netwerklunch kunt u een inspirerende reflectie verwachten door gastspreker Vincent Gruis; hoe betrek je belanghebbende partijen in een zo vroeg mogelijke fase bij je bedrijfsvoering en maatschappelijke taak?

Na de lunch volgt programma in kleine setting over de vraag in hoeverre maatschappelijk verankering daadwerkelijk plaatsvindt bij MKW-leden. U kunt zich vanaf nu aanmelden o.v.v. MKW Directeurendag 26 april 2012. Introducés zijn van harte welkom, dus wanneer u uw collega mee wilt meenemen: doen! Let u erop dat u, in geval u introducé meeneemt, de naam, organisatie en functie apart vermeldt.

Voor aanmeldingen en vragen kunt u contact opnemen met Lilian van Zandbrink, netwerkmanager MKW Platform.