Traditiegetrouw ontwikkelt het MKW Platform jaarlijks een themapublicatie rondom een actueel thema. Voor 2012 is gekozen voor het thema: Meerwaarde van MKW-corporaties, die maken het verschil!

Wanneer uw corporatie met een gerealiseerd project of te ondernemen initiatief het verschil maakt, laat het ons dat weten. Momenteel wordt gewerkt aan een groslijst waaruit een viertal projecten wordt gestileerd die een plek zullen krijgen in de themapublicatie 2012.

Voorstellen en ideeën kunnen worden aangereikt bij Lilian van Zandbrink, netwerkmanager MKW Platform.