Hieronder treffen jullie een kort verslag én presentaties aan van de MKW directeurendag van 6 oktober jl. in Houten.

Het goede gesprek aangaan, inleiding en beschouwing door gastspreker Stefan Peij

“Het risico van transparantie in het algemeen is dat je kwetsbaar en aanspreekbaar bent”, aldus Stefan Peij. Een goed gesprek heb je in feite altijd. Op je werk én thuis. Een goed gesprek is in ieder geval een effectief gesprek. Een gesprek waarin een doel wordt bereikt. Maar een goed gesprek gaat ook over verbinden, over een goede sfeer neerzetten. Een goed gesprek bevat inhoud en proces. En het constant schakelen daartussen. “Het zit hem in oprechtheid; intermenselijk en zakelijk. Het is niet alleen een left brain-zaak, het is uitdrukkelijk ook een zaak van de rechterhelft” aldus Peij. “Je moet er gevoel bij hebben, een drijfveer.”

img_1576

 

Presentatie van Stefan Peij

[gview file=”http://www.mkw-platform.nl/wp-content/uploads/Slides-Peij-Aedes-MKW-sessie-6-okto-2016.pdf”]

 

Transparantie Tool

Peter van Os, RIGO, gaf een korte toelichting op de techniek van de Transparantie Tool, een handleiding. Pieter van Hulten, Aedes, ging in op de totstandkoming van de Transparantie Tool, de IBW en wierp een blik op de toekomst op weg naar 2017.

Pieter van Hulten: “Ik snap het gevoel bij de aanwezigen die nog twijfelen over transparantie. Maar aan de ene kant hebben we toch al een IBW. Dus daar moet je sowieso over aan tafel met je stakeholders. Aan transparantie ontkom je niet en verantwoordelijkheid moet je ook afleggen. De Transparantie Tool helpt je dan bij het nemen van de lead én het mede laten nemen van de verantwoordelijkheid door je gemeente.”

img_1577

 

Presentatie van Peter van Os en Pieter van Hulten:

[gview file=”http://www.mkw-platform.nl/wp-content/uploads/Ttool-voor-platform-MKW-PvH-PvO-101016.pdf”]

 

Ervaringen met het invullen en het gebruik van de Transparantie Tool: houd de lead en gebruik het wijs

Hans Vedder en Michiel Sluijsmans, respectievelijk directeur-bestuurders van Goed Wonen Gemert en van Woningbeheer Born Grevenbicht presenteerden samen met hun collega’s de ervaringen met het gebruik van de Transparantie Tool. Hun presentaties tref je hieronder aan.

 

img_1584

Michiel Sluijsmans,  “Het goede gesprek voorop, de transparantietool als steun in de rug!”.

[gview file=”http://www.mkw-platform.nl/wp-content/uploads/Presentatie-WBG-transparantietool-MKW-directeurendag-6-10-2016.pdf”]

Hans Vedder: “Van elk instrument, tool, is wel iets te zeggen. Natuurlijk kun je veel beren op de weg zien. Maar het is wel de eerste keer dat wij (als sector) onze stakeholder op transparante wijze meenemen in de (financiele) gevolgen van keuzes. Maar belangrijk blijft het draagvlak van de keuzes.

[gview file=”http://www.mkw-platform.nl/wp-content/uploads/Presentatie-GWG-MKW-platform-transparantietool-101016.pdf”]