FLOW, de Corporatie Academie en De Vernieuwde Stad willen met elkaar komen tot leerlijnen per functie. We starten met de leerlijn verhuur. Overzichtelijke leerlijnen, die in één oogopslag laten zien welke opleidingen horen bij een functie. Leerlijnen die leiden tot permanente educatie voor alle medewerkers van alle woningcorporaties.

Realistische leerlijnen die aansluiten bij corporaties
Samen met het opleidingskundige bureau Savant willen zij vorm geven aan de leerlijn verhuur. Voordat we echt van start gaan met de invulling van de leerlijnen, willen we graag met een groep belanghebbenden nadenken over de vorm en de inhoud van de leerlijnen en, belangrijker nog, de ideeën die er de basis van vormen. De leerlijnen moeten realistisch zijn en aansluiten bij de cultuur binnen corporaties. Om de scope met elkaar te verkennen, willen we starten met een werkconferentie, waarin we een aantal overwegingen met elkaar verkennen:

  • Kiezen we als vertrekpunt voor de leerlijnen het bestaande aanbod, of gaan we uit van de kennis, vaardigheden en houding die tot een goede performance leiden?
  • Willen we de leerlijnen presenteren als een vrijblijvend aanbod waar iedereen naar behoefte iets uit kiest, of positioneren we de leerlijnen als ‘dé opleiding’.
  • Willen we in de leerlijnen het leren in en rond het werk stimuleren, of beperken we ons tot een aanbod van formele leersituaties?

Voor brede groep belanghebbenden
We willen dit doen met een brede groep van belanghebbenden: medewerkers verhuur, leidinggevenden, staf, HR, opleidingsadviseurs, etc. Van grote, middelgrote én kleinere corporaties.

De werkconferentie is gepland op 28 mei, van 13.00 tot 16.00 uur.
In deze tijd denken we met elkaar na over de manier waarop de woningcorporaties lijn in het leren kunnen krijgen. Met afwisselende werkvormen, soms plenair en soms in groepen, gaan we met elkaar aan de slag. De werkconferentie wordt begeleid door het opleidingskundige bureau Savant Learning Partners.

Als u geïnteresseerd bent om deel te nemen, meld u dan voor 14 mei aan bij Mechteld van de Corporatie Academie.

flow  learning partners savantcorporatie academie