transformatie leegstaand vastgoed MKW PlatformMKW-collega Margret Zeeman (Jutphaas Wonen Nieuwegein) is jl 29 april door minister Blok voor Wonen en Rijksdienst geïnstalleerd als ambassadeur van het Expertteam Transformatie. Dit team werkt namens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Voor corporaties die transformatie als een kans zien, kan het expertteam advies geven en kennis delen. Het gaat niet alleen om kantoren, maar ook om transformatie van zorgvastgoed en ander maatschappelijk vastgoed zoals bijvoorbeeld scholen. Bijkomend voordeel voor corporaties is de korting op de verhuurdersheffing van €10.000,- per getransformeerde woning. Voorbeeld: Transformeer je een kantoor naar 50 woningen levert je dat dus een korting op van € 500.000,-.

Voor meer informatie transformatie leegstaand vastgoed kunnen corporaties zich bij Margret Zeeman.

Margret Zeeman transformatie leegstaand vastgoed | Margret Zeeman