Uniek in de Achterhoek: Woningcorporatie Wonion Ulft bouwt momenteel 32 sociale huurwoningen met een energieverbruik van nul. Deze corporatie wil zorgvuldig omgaan met onze aarde en alles wat daarop leeft, woont en werkt. Duurzaamheid is daarbij het sleutelwoord. “Maar minstens zo belangrijk is dat onze investeringen in duurzaamheid bijdragen aan betaalbaar wonen”, aldus Harrie Kuypers, directeur-bestuurder bij Wonion.

Wonion Ulft bouwt 32 woningen met energieverbruik van nul | MKW Platform

Wonion Ulft bouwt 32 woningen met energieverbruik van nul | MKW Platform

Een energieneutrale woningvoorraad in 2030
Een energieneutrale woningvoorraad in 2030. Dat is het streven van Wonion. Kuypers: “We passen bestaande woningen zo aan, dat deze minder energie verbruiken. Daarnaast bouwen we nieuwe energieneutrale en zelfs energienotaloze woningen.”
Wonion bouwt in Ulft 32 energienotaloze woningen. “In de Achterhoek is dit het enige project van deze omvang waar het mogelijk is met een energieverbruik van nul te wonen”, vertelt Kuypers. En daar is de corporatiebestuurder trots op.

Energieopwekking compenseert energieverbruik
De woningen in Ulft wekken zoveel energie op dat het mogelijk is om er zonder extra energiekosten met een gemiddeld gezin te wonen. De woningen worden daarnaast zeer goed geïsoleerd, zijn all-electric ingericht en voorzien van een luchtwaterpomp, lage temperatuurverwarming en zonnepanelen. De energie die de woning opwerkt compenseert het energieverbruik, waardoor de energierekening op nul uit kan komen. Kuypers: “Het worden kwalitatief goede en comfortabele woningen, die door de minimale energiekosten ook betaalbaar zijn, dat is waar wij als woningcorporatie veel waarde aan hechten.”

Meer wooncomfort en lagere woonlasten door investering in duurzaamheid
Naast dit unieke woonproject heeft Wonion in 2014 veel andere mooie prestaties geleverd op duurzaamheidsvlak. Zo heeft deze Achterhoekse corporatie in 2014 op de daken van 53 woningen zonnepanelen geplaatst voor het opwekken van groene energie, heeft zij 110 woningen energetisch verbeterd, om de woonlasten voor bewoners betaalbaar te houden en het wooncomfort te vergroten. De woningen hebben allemaal een groener energielabel gekregen.

Besparing op energierekening is groter dan de huurverhoging
Kuypers: “Bij al deze energetische maatregelen geldt dat de huurverhoging die we ervoor rekenen, lager is dan hetgeen huurders besparen op hun energierekening. Een win-win situatie voor huurders dus: méér wooncomfort en dezelfde of zelfs lagere woonlasten.”

Dit is een bericht in de serie Hier staan wij voor, MKW-corporaties laten zien waarop ze trots zijn.