Rijks-regelzucht en afroming helpen sociale huursector om zeep

“Helft kleine woningcorporaties verdwijnt binnen nu en vijf jaar”, aldus een kop in het FD van 9 juli 2019. Pardon? Woningcorporaties ervaren het zo: “Regelzucht en afroming door Rijk helpen de héle sociale huursector om zeep.”

Bestuursleden van het MKW Platform schreven op wat zij zien dat er aan de hand is en hoe dit tij te keren.

Zie Opinie NRC 21 augustus 2019

Hoe het tij te keren?

Alle corporaties, groot en klein, willen hun werk goed doen. Maar de door het Rijk gewenste nieuwbouw, verduurzaming, betaalbare huren en leefbare wijken, kunnen we alleen realiseren als het Rijk bereid is:

  • de administratieve lastendruk te verlagen;
  • de verhuurdersheffing om te zetten naar een investeringsverplichting voor verduurzaming, verbouw en nieuwbouw binnen de huursector;
  • de VPB voor corporaties af te schaffen (we zijn geen winstgevende bedrijven);
  • de ATAD te repareren (we zijn geen multinationals die doen aan belastingontwijking);
  • corporaties zelf het huurbeleid voor hun middeninkomens te laten bepalen, afhankelijk van de lokale woningmarkt.