Beste leden; beste collega’s,

Dit jaar was in alle opzichten ongekend. We doorkruisten wereldwijd een crisis en zagen angst, verdriet en onzekerheid. We ervoeren dat als mens en in ons dagelijks werk. Om hiermee om te kunnen gaan werd en wordt nog steeds een beroep gedaan op onze flexibiliteit, doorzettingsvermogen en creativiteit. En leert deze crisis ons ook hoe belangrijk aandacht voor elkaar, nabijheid en samenwerken is.

Voor ons als MKW betekende het stoeien met de Directeurendagen en het tijdelijk verlies aan de persoonlijke ontmoeting daar. De kleinere, digitale thematische bijeenkomsten bleken echter direct een antwoord op de vraag. De bijeenkomst voor corporaties tot 1000 vhe en de bijeenkomsten in samenwerking met het WSW werden online goed bezocht en geanimeerd ingevuld.

Verder ging het MKW Traineeprogramma in juni van start en werd het essay over samenwerken in organisatienetwerken gepubliceerd. De leden hebben zich uitgesproken in een korte enquête over koers en thema’s en op basis daarvan is het Jaarplan 2021-2022 afgerond.

Met de Kerstdagen en de afsluiting van dit bijzondere jaar in het vooruitzicht wensen wij vanuit het bestuur jullie allen en diegenen die jullie lief zijn een voorspoedig 2021 toe! 

Mede namens het bestuur en haar secretaris,

Johan Oosterhoff, Wiepke van Erp Taalman Kip, Hendrik Hoogenkamp, Fons Köster, Bram Lipsch, Jaap Huibers, Lilian van Zandbrink,
Corry Keulen – voorzitter MKW Platform

NB
Wij komen op 27 januari voor het eerst weer bijeen als bestuur. Ideeën? Geef ze door op mkw@aedes.nl

Vooruitblik

In de eerste helft van 2021 organiseren we onze bijeenkomsten online en mocht blijken dat het fysiek kan, dan zetten we ze alsnog om. En natuurlijk is overheidsregelgeving en advies hierbij leidend.

We horen echter ook graag wat jullie ideeën zijn bij mogelijke andere vormen van bijeenkomen. Buiten kan meer dan binnen. Willen we kampvuur gesprekken in de regio organiseren? Waarbij de ontmoeting centraal staat en de inhoud minder leidend is.

Bijeenkomsten

  • Dinsdagochtend 26 januari:
    Het spanningsveld tussen eigen organisatie en gezamenlijke missie: een voorbeeld uit de praktijk
    Gastspreker: John Beckers van Zorg voor elkaar Breda
  • Maandagochtend 15 februari: samenwerken in organisatienetwerken
    Tafelheer: Martin van Rijn, voorzitter Aedes
  • Donderdagmiddag 15 april: Voorjaars Directeurendag
  • Donderdagmiddag 7 oktober: Najaars Directeurendag

Inzet en thema’s 2021-2022

Voor 2021-2022 hebben we onderstaande thema’s voorgesteld. Op ons concept jaarplan hebben we geen aanvullende of wijzigende reacties ontvangen van jullie, dus dat gaan uitrollen.

Het begint bij ontmoeten!
Om samen te werken, moet je elkaar eerst wel kunnen vinden. Vanuit het MKW-platform stimuleren we de onderlinge ontmoeting tussen onze leden. De huidige Corona-periode leert ons dat de wens tot fysiek contact en netwerkmomenten heel groot is, maar tegelijkertijd ervaren we ook dat kennisdeling op specifieke thema’s op een goede manier laagdrempelig digitaal georganiseerd kan worden.

Samenwerken en (kennis)delen
Ontmoeting is in de eerste plaats leuk en helpt om opgaven samen te bespreken of te agenderen, maar binnen het MKW zien we juist ook de praktische waarde van samenwerken. Zaken praktisch en laagdrempelig met elkaar delen, voorkomt dat we allemaal het wiel opnieuw uitvinden of alle kennis zelf in huis hoeven te hebben. Dat scheelt moeite, kosten en draagt bij aan onze continuïteit. Samenwerking is dus wenselijk en gezien de schaal van veel leden voor een deel wellicht ook noodzakelijk.

Pro-actieve stem en belangenbehartiging
MKW leden verwachten in mindere mate steun van het MKW bij het voeren van een eigen lobby. Wél vinden ze het belangrijk om een stoel te hebben aan de overlegtafel. Door middel van het MKW kunnen middelgrote en kleine corporaties toch inbreng leveren binnen Aedes en bij belanghebbende partijen.