Enquête onder leden

In de herfst van 2020 hebben we door middel van een peiling onder de MKW-leden uitgevraagd op welke onderdelen voor de periode 2021-2022 de focus gelegd mag worden. Ca. 35 bestuurders (1/3 deel van de aangesloten leden) hebben hierop gereageerd. De uitkomsten van deze peiling hebben we gebruikt om dit Jaarplan aan te scherpen.

Graag koppelen we de opbrengsten aan jullie terug.

Resultaten Enquête

Uit de enquête bleek dat de rol van het MKW als facilitator van bijeenkomsten enorm gewaardeerd wordt. Doordat we elkaar nu niet kunnen treffen, wordt het extra merkbaar hoe waardevol deze bijeenkomsten zijn.
Ook de gezamenlijke kennisontwikkeling blijkt een hoge prioriteit te zijn. Er kwam veel positieve feedback op dit aspect van het MKW.

Samen gehoord

MKW leden verwachten kennelijk in mindere mate steun van het MKW bij het voeren van een eigen lobby. Wél vinden ze het belangrijk om een stoel te hebben aan de overlegtafel. Door middel van het MKW kunnen middelgrote en kleine corporaties toch inbreng leveren binnen Aedes en bij belanghebbende partijen.

Naast de multiple choice-antwoorden kwamen ook wat geschreven reacties binnen, hieruit blijkt dat jullie erg tevreden zijn over het MKW. Dit waren berichten als “Ga zo door” en “Vooral doorgaan! Goed bezig.” Hopelijk zien jullie dit terug in het jaarplan 2021-2022!

Jaarplan 2021-2022

Als MKW vormen we voor elkaar een Platform. We herkennen onszelf in de ander en in diens opgave en aanpak. We zijn pragmatisch; staan met onze voeten in de klei en richten ons op dat wat ons bindt. Door kennis te delen leren we van elkaar, door krachten te bundelen versterken we elkaar. En daarnaast is er ook gewoon de lol van het platform.

We kennen lokale verwachtingen door en door. Daarmee hebben we direct beeld bij de kansen en wensen in ons werkgebied. En weten we vanuit een menselijke maat daarop in te spelen. We hebben laagdrempelige contacten met spelers in het sociaal domein. Dat maakt ons klantgericht en een waardevolle partner voor onze belanghouders.

Onderstaand bieden wij jullie het concept Jaarplan 2021-2022 aan. We hebben de resultaten van de enquête erin verwerkt. Mochten er  nog zaken aan ontbreken dan is het verzoek dat aan ons te laten weten: mkw@aedes.nl 

Wij kijken er naar uit om ook komend jaar weer samen met alle leden binnen het MKW-Platform aan de slag te gaan!

Concept Jaarplan 2021-2022

[gview file=”https://mkw-platform.nl/wp-content/uploads/MKW-Jaarplan-2021-2022-CONCEPT-dec-2020-gecomprimeerd.pdf”]

Bijeenkomsten hoe?

Online bijeenkomen wanneer het moet, fysiek wanneer het kan

In de eerste helft van 2021 organiseren we onze bijeenkomsten online en mocht blijken dat het fysiek kan, dan zetten we ze alsnog om. En natuurlijk is overheidsregelgeving en advies hierbij leidend.

Digitale bijeenkomsten lenen zich goed voor kennisdelen en zenden: functioneel en in kleinere bijeenkomsten. De meerwaarde zit hem echter ook in de ontmoeting. Zeker wat de MKW Directeurendag aangaat, dat kleurt zich rond persoonlijk contact.

We horen dan ook graag wat jullie ideeën zijn bij mogelijke andere vormen van bijeenkomen. Buiten kan meer dan binnen. Willen we kampvuur gesprekken in de regio organiseren? Waarbij de ontmoeting centraal staat en de inhoud minder leidend is.

Vanuit het MKW bestuur denken we na over wat wel kan en hoe we elkaar wel kunnen zien. We horen graag jullie ideeën!