“Zoals het een goed bestuurder betaamt kijk je bij alle samenwerkingsvormen ook altijd naar ‘wat betekent dat voor wat het leiderschap van jou vraagt en van de mensen in je organisatie’. De rode draad bij leiderschap bij eigentijdse samenwerkingsvormen is ‘delen’. Het lijkt heel eenvoudig, delen, we zijn wel gewend aan informatie delen, maar het gaat óók om delen van gedrag en cultuur. Waarden in jouw organisatie die je belangrijk vindt. Want alleen als je het in je eigen organisatie, thuis, goed op orde hebt, kan je dat meenemen in een organisatienetwerken en daar als gewenst gedrag laten zien.”

Corry Keulen van Woningvereniging Nederweert gaat in haar vlog nader in op wat wat we verstaan onder ‘gewenst gedrag’ in deze context.
Voor een bestuurder staat of valt het ermee dat dat hij/zij in staat is tot zelfreflectie. Maar ook om dit binnen de eigen organisatie als cultuur te verankeren: uitnodigen tot regelmatig samen reflecteren. Of je een leider bent die mensen ruimte en vertrouwen geeft, ook om fouten te maken en daarvan te leren.

Als je dat goed voor elkaar hebt in je organisatie, zal het werken in organisatienetwerken voor iedereen tot betere resultaten leiden. Delen wordt dan het nieuwe creëren.

Samenwerken in organisatienetwerken: leerervaringen delen

In een serie korte vlogs en nieuwsberichten worden deze weken o.a. de vijf leerervaringen uit onderstaand essay door de verkenners toegelicht. Dit is vlog nr. 4 van 6.

Op 17 december van 9.30-11.00 uur is Corry één van de sprekers in een online bijeenkomst. Zij en enkele collega’s worden dan door Martin van Rijn bevraagd over hun ervaringen tijdens de Verkenning naar samenwerken in organisatienetwerken.

Lees meer over het essay ‘corporaties raken verstrikt in organisatienetwerken’.