Lusanne Smink neemt deel aan de eerste lichting van het MKW Traineeprogramma. Zij is trainee duurzaamheid bij Goed Wonen Gemert (ca. 2800 verhuureenheden) en Peelrand Wonen in Boekel (ca. 600 verhuureenheden) en werkt daar samen met bestuurders Hans Vedder en Martijn van Straaten. Wat geeft Lusanne de sector mee?

Wie ben je en wat is je ‘why’?

Ik ben echt een buitenmens! Ik houd heel erg van de natuur en daarin of daarmee bezig zijn. Duurzaamheid is mijn drijfveer: de natuur mag wel wat meer gehoord en gewaardeerd worden. Om die reden heb ik specifiek gezocht naar een functie die hiermee te maken heeft en zo kwam ik bij het traineeship uit.

Tijdens mijn studie heb ik onderzoek gedaan naar (het voorkomen van) conflicten tussen mens en tijger, die door een afname van het leefgebied van de tijger steeds vaker voorkomen. Enorm interessant, maar het is ‘makkelijk’ om te zeggen wat er bijvoorbeeld in Bangladesh misgaat. Goed om ook in eigen land kritisch te kijken naar wat we doen ter bescherming van het milieu. Het mooie aan duurzaamheid in de volkshuisvestingssector is het feit dat het tastbaarder én letterlijk dichter bij huis is. Ik wil huurders meenemen in de verduurzamingsopgave en ze laten zien dat het op lange termijn voor mens én natuur iets oplevert. Bijvoorbeeld een regenton; een super simpele manier om woonlasten te besparen, water te bufferen en de tuin op een duurzame manier van water te voorzien!

Waar houd je je momenteel mee bezig bij de corporaties?

Bij Goed Wonen Gemert lopen er op het gebied van duurzaamheid al wat dingen. Er heerst echt een ‘can-do’-mentaliteit! Ik heb me beziggehouden met een evaluatie voor ‘nul op de meter’-woningen. Momenteel richt ik me op de verduurzamingsstrategie; welke strategie is per woningtype het meest efficiënt qua investering en woonlastenbesparing en draagt ook bij aan het aardgasloos en CO2 neutraal maken van het woningbezit?

Bij Peelrand Wonen in Boekel is het speelveld wat leger, maar heerst een hele open instelling. Hierdoor is er veel ruimte voor ideeën. We zoeken de mogelijkheden uit voor het plaatsen van zonnepanelen op bestaande bouw en schrijven een duurzaamheidsplan waarvoor onder andere huurders intensief betrokken worden. Door de gesprekken merk ik dat ik soms best in een milieububbel zit en dat duurzaamheid niet voor iedereen een vanzelfsprekend thema is. In de gesprekken met huurders stel ik me dan ook terughoudend op, want ik wil van hen horen wat ze belangrijk vinden.

Heeft je nog iets verrast en/of verbaasd in het traineeship?

Dat de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid nóg harder gaan dan ik dacht! Er valt zo ontzettend veel te lezen over de mogelijkheden. Qua werkzaamheden: binnen kleine corporaties kan je snel stappen zetten en ook als trainee kan je binnen die anderhalf jaar echt wat neerzetten!

Als jij nu bestuurder was van één van je corporaties, wat zou je dan doen? Oftewel, wat geef je de sector mee?

Dit zal niet verrassend zijn: meer groen! Daarnaast, wat ik mede dankzij het traineeship heb ervaren: zorg dat er genoeg ruimte is voor creativiteit. Durf één keer in de twee weken een korte (creatieve) vergadering zonder agenda te plannen en kijk wat er ter sprake komt. In het ‘ergste’ geval wandel/klets/verveel je je een halfuurtje, wat juist ruimte geeft voor nieuwe ideeën. Er zijn onderwerpen waar met wel 100 brillen naar kan worden gekeken, gebruik die verschillende inzichten!

Interview serie

Tot de zomer verschijnen op dit platform interviews met de zes huidige MKW-trainees. Lusanne Smink is de derde trainee die we het woord geven. We trapten deze serie af met een interview met Bram Lipsch. Hij neemt deel als directeur-bestuurder van Jutphaas Wonen, maar is ook één van de kartrekkers van dit traineeship vanuit het MKW bestuur. De interviews met andere trainees zijn hier te vinden.

Lees hier meer over het MKW Traineeprogramma.