Mijn overtuiging is dat er geen “goed” of “fout” is als het gaat om de omvang van de corporatie. Waar het om draait is dat je als lokaal verankerde corporatie de volkshuisvestelijke uitdagingen in je werkgebied tijdig onderkent en oppakt. Over het algemeen staat een kleine corporatie middenin de samenleving waar ze deel van uitmaakt en kent haar bewoners. Een grote corporatie moet deze verbinding bewust organiseren.

Lokaal verbonden

Na heel veel jaren bij grote corporaties, heb ik de laatste 7 ½ jaar bij Brederode Wonen, een kleine corporatie gewerkt. Brederode Wonen is een corporatie met een sterke lokale verbondenheid. Wij kennen de bewoners en de bewoners kennen ons. Ik ben blij dat ik 7 ½ jaar deel heb mogen uitmaken van het team dat Brederode Wonen vormt en bovendien in die tijd als lid van MKW gebruik heb kunnen maken van alle inzichten die tijdens de bijeenkomsten voorbij kwamen!

Pensioen

Na meer dan 35 jaar met hart en ziel in de volkshuisvesting te hebben gewerkt, ga ik nu met pensioen. Of ik de volkshuisvesting helemaal los kan laten …

Trots

In september 2020 leverden we, ondanks corona, volgens planning nieuwbouw complex De Witte Hond op. (BENG).

Brederode Wonen en ik zijn trots op de wijze waarop het pand in de omgeving past, op de mate van duurzaamheid en toegankelijkheid van het gebouw én op het feit dat wij met de toevoeging van deze mooie woningen een, weliswaar bescheiden, bijdrage hebben geleverd aan de uitbreiding van het sociale woningbestand in de gemeente Bloemendaal.