Amber Wubs neemt deel aan de eerste lichting van het MKW Traineeprogramma. Zij is trainee en onderzoeker bij Veluwonen (ca. 4000 verhuureenheden in de gemeente Brummen, Apeldoorn en Rheden), waar ze samenwerkte met directeur-bestuurder Marco de Wilde. Ook is ze trainee en onderzoeker bij Ons Huis Apeldoorn (ca. 6000 verhuureenheden) waar ze samenwerkt met directeur-bestuurder Arjen Jongstra. Wat geeft Amber de sector mee?

Wat is je achtergrond en wat is jouw ‘why’?

Mijn studie (religiewetenschappen) lijkt niet meteen een logisch begin van een loopbaan in de corporatiesector, maar mijn afstudeeronderzoek was dat eigenlijk wel. Ik heb destijds onderzoek gedaan naar positieve gezondheid in de Bijlmer. Een belangrijk onderdeel daarvan is de leefomgeving. Door in gesprek te gaan met bewoners en stakeholders kwam ik erachter dat woningcorporaties een hele centrale rol spelen in die directe leefomgeving, maar ook op het gebied van maatschappelijke issues. Dat was eigenlijk mijn kennismaking met de sector en na mijn studie ben ik gericht gaan zoeken naar een baan bij woningcorporaties. In mijn huidige opdracht staat de leefwereld van huurders centraal, met als inzet een goed beeld te vormen van wat huurders écht bezighoudt en hoe corporaties hier in de toekomst nog beter op in kunnen spelen.

Maar er zijn meer plekken waar je onderzoek naar de leefwereld van mensen kunt doen, toch - waarom de corporatiesector?

Bij academisch onderzoek en onderzoeksinstituten is de inzet van het onderzoek vaak heel anders. Het onderzoek in buurten is dan vooral bedoeld om een theorie te testen of te onderbouwen; als het onderzoek afgerond is verdwijnt vaak snel hun belang in de buurt. Voor mij is de combinatie nu perfect. Ik mag de buurten in om onderzoek te doen, maar ik mag ook meedenken over de uitdagingen en kansen die ontstaan ná het onderzoek. Voor corporaties houdt hun belang in de buurt na mijn onderzoek namelijk niet op. Op deze manier maak je impact op langere termijn en belandt het advies niet in een laatje. Bovendien staat de leefwereld van de huurder in beide onderzoeken echt centraal: we gaan met een open blik erin en wat er ook uitkomt bij de huurders, dáár gaan we mee aan de slag.

Wat heeft je verrast in dit traineeship?

Allereerst de kennis, vaardigheden en expertise die je opdoet én de persoonlijke groei die je in sneltreinvaart doormaakt. Maar bovenal vind ik het echt bijzonder om te merken hoe mijn directeur-bestuurders omgaan met het traineetraject. Ze pakken echt de rol van coach en proberen er samen met en voor mij het meeste uit te halen. Ik heb het gevoel alsof ze echt samen met mij op avontuur gaan en buiten de gebaande paden willen treden van de sector. Het zijn daarin twee echte pioniers. 

Waar ben je over vijf jaar? 

Sowieso nog steeds bij een woningcorporatie. Deze sector is echt bij uitstek de plek waar uitdagingen liggen op zoveel verschillende gebieden. We moeten aan de slag met duurzaamheid, kwetsbare bewoners, het woningtekort, de individualisering van de maatschappij, de positie van statushouders en nog vele andere maatschappelijke vraagstukken. Kortom, genoeg nog om mee aan de slag te gaan om Nederland toekomstbestendig te maken. En een andere reden waarom ik in de sector wil blijven: de energie van collega's. Iedereen zet zich met hart en ziel in voor de huurders, is enorm gemotiveerd en maatschappelijk betrokken voor een gemeenschappelijk doel. Wie wil daar nou niet mee samenwerken?

En wat geef je corporaties nu alvast mee?

Ook al wordt er nu veel samengewerkt, het kan nog meer. Zoek meer die verbinding op voor grote problemen en uitdagingen, ook met stakeholders. Spreek je (richting de politiek) uit waar je als corporatie voor en achter staat, durf het gesprek aan te gaan en bundel je krachten. Je ziet dat het (als het goed is) zijn vruchten afwerpt bij de verhuurderheffing. Dit kan voor meer onderwerpen gaan gelden.

Interview serie

Tot aan de zomer verschijnen op dit platform interviews met de zes huidige MKW-trainees en Amber is de vijfde trainee die we spreken. We trapten deze serie af met een interview met Bram Lipsch, directeur-bestuurder van Jutphaas Wonen en één van de kartrekkers van dit traineeship vanuit het MKW bestuur. De interviews met de vorige trainees en Edith Hoksbergen, directrice van Plateau, zijn hier te vinden.