beste leden, 

Voor in jullie agenda’s. De datum en het globale programma van de eerstvolgende MKW Directeurendag. Het thema is: Van zorgen voor, naar zorgen dat!

De save the date is vandaag per mail aan jullie verstuurd. Aanmelden kan alvast met de toegestuurde aanmeldlink. Binnenkort volgt de uitnodiging met het exacte programma.

We vernemen het graag als er leden zijn die in het kader van de zorgcoöperatie kennis en kunde willen delen. Dan kunnen we daar bij het uitwerken van het (interactieve deel van het) programma rekening mee houden. mkw@aedes.nl ovv directeurendag april 2017

met vriendelijke groet, Corry Keulen, voorzitter

 

MKW Directeurendag

Donderdagmiddag 13 april 2017, van 12.00 tot 18.00 uur in Culemborg

Van zorgen voor, naar zorgen dat

De zorgcoöperatie als inspiratie voor onze sector. Op termijn zullen de huurders van corporaties op allerlei manieren zorg vragen, maar ook zorg mede organiseren. 

Wonen en zorg dienen vanuit een nieuw perspectief te worden bekeken. De vraag is en wordt anders. De overheid organiseert het anders. Er is sprake van nieuwe gewijzigde financiering. En van een nieuwe gezamenlijke opgave.

De vraag is hoe we dit nieuwe perspectief kunnen benaderen. Daar gaan we graag tijdens de MKW Directeurendag dit voorjaar op in.