Nadat er eerder al een handelingskader was opgesteld, kunnen leden van Aedes nu ook gebruik maken van inkoopvoordeel ten behoeve van advies en trainingen op het gebied van crisismanagement. Ons advies: zet in rustige tijden crisismanagement in eigen huis op de kaart.

Inkoopvoordeel op advies en trainingen crisismanagement

Samen inkopen van diensten is voordeliger. Om corporaties te ondersteunen bij het ontwikkelen en in praktijk brengen van crisismanagement, maakte Aedes met drie bureaus prijsafspraken. Het in company-aanbod varieert van advies bij het ontwikkelen van plannen, oefenen, mediatraining tot het leren van incidenten.

COT, CrisisProfs en NynaBlue

De bureaus COT, CrisisProfs en NynaBlue bieden Aedes-leden korting op ondersteunende diensten en trainingen crisismanagement. De bureaus zijn bekend met het stappenplan crisismanagement dat Aedes voor haar leden liet ontwikkelen. Het aanbod crisismanagementtraningen is per processtap ook in een schema te bekijken.

Lees verder dossier Crisismanagement Aedes.nl

Aedes Handelingskader Crisismanagement

Bij een goede voorbereiding op een crisissituatie hoort risico’s inventariseren en analyseren. Het Handelingskader crisismanagement – ontwikkeld door Aedes, corporaties en CrisisProfs – geeft stapsgewijs inzicht in wat er in een organisatie nodig is om goed voorbereid te zijn op een crisissituatie
Lees verder