Tijdens deze interviewserie over het MKW-traineeship spreken we ook met Edith. Zij is één van de directeuren van Plateau. Eerst was ze vanuit die rol als één van de ontwerpers betrokken en nu als trainer binnen het creatief leiderschapstraject. Haar passie voor mens- en organisatieontwikkeling is terug te zien in het programma.

Kun je iets vertellen over de totstandkoming van het traineeship?

Er was enerzijds een behoefte bij kleinere corporaties aan een traineeship door hun uitdagingen op bepaalde kennis- en themavraagstukken. Anderzijds zijn ze te klein om hier een volledige fte, zoals bij het bestaande Talent in Huis-traineeship, voor in te zetten. Zodoende is het MKW-traineeship ontstaan, waarbij de trainee bij twee corporaties tegelijkertijd aan de slag gaat. De corporaties halen op deze manier toch nieuwe kennis en scherpe vragen in huis, wat een positieve beweging met zich meebrengt.

Je hebt vanuit Plateau al veel ervaring met traineeships, maar voelde je je alsnog een pionier?

Het pionieren zat hem vooral in het combineren van de verschillende vragen: je wilt een aantrekkelijk aanbod voor de trainees creëren, voldoen aan behoeftes en ideeën van de woningcorporaties, hoge kwaliteit vanuit Plateau leveren en het moet ook nog betaalbaar en haalbaar zijn.

Wat is het unieke aan het MKW-traineeship?

Onder andere het tweesporentraject: trainees volgen een ontwikkelprogramma met trainingen op inhoudelijk gebied en persoonlijke ontwikkeling. De directeur-bestuurders volgen een eigen traject over creatief leiderschap. Op een drietal momenten kruisen deze trajecten elkaar in een creatief klimaat en vinden er ontmoetingen plaats vanuit gelijkwaardigheid. Hier geldt 1+1=3: de deelnemers leren van en met elkaar en kunnen elkaar versterken in het ontwikkelen van de organisatie. Daarnaast zijn de kennisteams uniek. Alle trainees volgen dezelfde trainingen van een bepaalde specialist. Vervolgens komen de trainees met vergelijkbare opdrachten in kleinere, verdiepende sessies samen en gaan in op één thema, bijvoorbeeld fusies. Op deze manier leren de trainees versneld en worden ervaringen vanuit de corporaties direct uitgewisseld.

Wat is een onverwacht genoegen gebleken en waar zitten nog evt. kinderziektes?

Alleen al de kennisteams leveren boven verwachting op. We zitten nu nog in de fase dat er vanalles gebeurt in de dynamiek. Aankomende tijd is er ruimte voor evaluatie en vanuit daar kijken we verder. Van kinderziektes moet dus nog blijken!

Wat is je wens voor de trainees en de corporaties?

Voor beide wens ik dat ze door het traineeship een versnelde ontwikkeling doormaken. Specifiek voor trainees houdt dat meer zelfinzicht en een groeiend zelfvertrouwen in. Ik wil ze het volgende meegeven: Blijf investeren in je eigen ontwikkeling en stop hier na het traineeship niet mee! Blijf vragen stellen, ga niet zomaar mee in de gevestigde orde. Voor de directeur-bestuurders en hun medewerkers wens ik dat ze door deelname van directeur-bestuurder en trainee aan het traject geïnspireerd raken om goed te kijken naar het werkklimaat. Je kunt altijd groeien in effectiviteit en werkplezier. ‘De kracht van klein’, wat zo mooi gaat over het MKW, kan dan nog krachtiger worden.

Wat wil jij dat corporaties onthouden uit deelname aan het MKW-traineeship?

Het programma biedt heel veel kansen om een impuls te geven aan een ontwikkeling binnen de organisatie. Dat geldt voor elke organisatie, klein of groot. Het kan gaan om een gewenste verandering van vergadercultuur, maar ook om de vraag of collega’s elkaar niet wat meer het vuur aan de schenen kunnen leggen. Met behulp van de trainee krijg je de kans om de organisatie door andere ogen te bekijken. Het is voor mij een geslaagd project als deelnemers achteraf zeggen: ‘ik ben echt blij dat ik heb meegedaan!’

Interview serie

Tot de zomer verschijnen op dit platform interviews met de zes huidige MKW-trainees én twee deelnemers die op een andere manier betrokken zijn. We trapten deze serie af met een interview met Bram Lipsch, directeur-bestuurder van Jutphaas Wonen en één van de kartrekkers van dit traineeship vanuit het MKW bestuur. De interviews met de eerste drie trainees zijn hier te vinden.

Lees hier meer over het MKW Traineeprogramma.