“Hoe houden we de kleine kernen op het platteland vitaal? Aan welke voorzieningen hebben we hier in Salland over vijf jaar behoefte en hoe verhoudt zich dat tot wat er nu is? En hoe houden we de gebouwen in stand en betaalbaar?”

Ed Penninks-SallandWonen - In gesprek met belanghouders - maatschappelijk bestemmingsplanOm daar achter te komen moeten wij als maatschappelijk betrokken organisaties elkaar gaan opzoeken, bedacht directeur Ed Penninks van SallandWonen. Op initiatief van de corporatie zijn de organisaties met elkaar in gesprek gegaan. Ook hebben zij ieder vanuit hun eigen invalshoek antwoorden op bovenstaande vragen gezocht. De uitkomst van dit proces is neergelegd in een maatschappelijk bestemmingsplan: ‘Samen werken, samen doen!’ Alle organisaties hebben zich daar voor vijf jaar aan gecommitteerd. In deze film lichten de verschillende deelnemers toe hoe zij hier tegenaan kijken.

Objectief en wetenschappelijk gemeten
“Het mooie is dat de waarden uit deze peiling naar de behoeften objectief en wetenschappelijk zijn gemeten”, zegt Ed Penninks. “Daar hebben we de Belgische professor Guido Dedene van de KU Leuven bijgehaald. Maar belangrijk is de bewustwording. Er wordt nu anders gediscussieerd en dat is winst. De discussie over bijvoorbeeld de functie van betaalautomaten of de functie van winkels met de opkomst van webshops hebben we veel beter kunnen voeren op basis van die waarden: Wat is nou eigenlijk essentieel voor het dorp en wat draagt bij aan de leefbaarheid.”

Breed draagvlak voor maatschappelijke agenda
De aanpak van Salland Wonen heeft geleid tot een breed draagvlak, ook bij gemeenteambtenaren en de provincie. Penninks kan nu bijvoorbeeld het maatschappelijk vastgoed op de agenda krijgen en in discussie gaan over inzet van subsidies voor de drie ruimten die verenigingen mogen gebruiken: “Misschien moeten we er twee sluiten om er één in stand te kunnen houden. Dat is de denktrant geworden op basis waarvan we nu met elkaar van gedachten wisselen. Rentmeesterschap vind ik altijd wel een mooi woord. Uiteindelijk gaat het om het gebruik van de gebouwen en een duurzame exploitatie. Maar het gaat ook om een maatschappelijk belang. Op bestuurlijk niveau is de verbinding sterker geworden en weten we elkaar te vinden.”

[gview file=”http://www.mkw-platform.nl/wp-content/uploads/magazine_salland_doet_webversie.pdf”]

Dit is een bericht in de serie Hier staan wij voor, MKW-corporaties laten zien waarop ze trots zijn.