Beste leden; beste collega’s,

Ook dit afgelopen jaar werd thuis en op het werk een beroep gedaan op onze flexibiliteit, doorzettingsvermogen en creativiteit. We vonden en vinden met zijn allen manieren om het hoofd te bieden aan de uitdagingen waar de pandemie ons voor stelt. Hoe je er ook in staat, of je verlangt naar het ‘oude normaal’ of dat je spreekt van het ‘nieuwe normaal’, het is wel duidelijk dat we voorlopig nog samen moeten meebewegen op wat er wat dit aangaat op ons pad komt. 

Met het einde van het jaar in het vooruitzicht wensen wij vanuit het bestuur jullie allen en diegenen die jullie lief zijn een gezond 2022 toe!

Mede namens het bestuur en haar secretaris,

Johan Oosterhoff, Wiepke van Erp Taalman Kip, Bram Lipsch, Jaap Huibers, Michiel Sluijsmans, Petra van der Wier, Lilian van Zandbrink, 

Hendrik Hoogenkamp – voorzitter MKW Platform

NB Wij komen op 19 januari voor het eerst weer bijeen als bestuur.

Ideeën? Geef ze door op mkw@aedes.nl

Vooruitblik 2022

Qua activiteiten gaan we komend jaar onder andere aan de slag met:

Het MKW Traineeprogramma
Voor de tweede lichting hebben zich al weer 12 bestuurders aangemeld. Tijdens Q1 van 2022 vindt de werving en selectie van trainees plaats.

De MKW Quickscan Toekomstbestendigheid
Deze wordt in 2022 ontwikkeld en dat doen we samen met onze stakeholders en leden. Dit doen we door in het voorjaar het prototype aan jullie voor te leggen.

De Directeurendagen staan gepland op:

Voorjaars Directeurendag: donderdagmiddag 7 april 2022
Bram Lipsch en Petra van der Wier storten zich vanuit het MKW bestuur op het programma.
Eén ding is al zeker, we gaan een deel van de middag ook naar buiten.

Najaars Directeurendag: donderdagmiddag 6 oktober 2022

Terugblik 2021

Denken, praten en koersen

Waar nodig denken, praten en koersen we mee – en soms wat tegen – om de belangen van middelgrote en kleine woningcorporaties te behartigen. Dat werk ging het afgelopen jaar gewoon door, binnen en buiten Aedes.  Strategische klankbordgroepen, strategenberaad, werkgroepen, en zo voort. Bijvoorbeeld als het gaat over Opgave en middelen. We droegen een essay aan voor het betaalbaarheidsdebat binnen Aedes: Werken aan betaalbare woonlasten. We voeren periodiek overleg met WSW, Aw en VTW.

We spraken met VTW en zeven accountantskantoren over hoe zij aankijken tegen de (hele) kleine corporaties en de kosten van de controle. Het MKW Platform is en blijft alert op onevenredige lasten voor kleine en middelgrote woningcorporaties.

En bij dat alles betrekken we waar mogelijk jullie als leden. Samen sterk.

Samen sterk

We dragen samen zorg voor ons mooie netwerk. Het ledenaantal blijft stabiel op ruim 100 corporaties. We konden elkaar dit jaar gelukkig twee keer fysiek ontmoeten. In het voorjaar organiseerden we de Buiten met elkaar in gesprek-dag. Waar op diverse plaatsen in het land in 2- of 4-tallen leden elkaar spraken tijdens een wandeling. Jongstleden oktober hadden we het grote genoegen om met ca. 25 leden weer eens samen te kunnen zijn tijdens een MKW Directeurendag. Een kleine maar zeer fijne variant.

Digitaal sloegen we ons er samen ook goed doorheen met vijf bijeenkomsten die goed bezocht werden. Twee over samenwerken in organisatienetwerken met John Beckers. Eentje over (de Taskforce) Nieuwbouw. Twee demosessies over de mogelijkheden van een Jaarafsluitingstool. En begin december jl. nog een webinar met WOONstichting Gendt over samenwerken om nieuwbouw te versnellen.

We sloten samen met Plateau de eerste lichting van ons Traineeprogramma af. Deze eerste lichting mag met recht een succes worden genoemd. Van de 6 trainees blijven er 5 werkzaam bij MKW corporaties. En er komt een vervolg.